Przedawnienie zobowiązań

Wymagane dokumenty przy kredycie hipotecznym
Wymagane dokumenty przy kredycie hipotecznym
31 grudnia, 2018
Od czego zależą kursy walut?
Od czego zależą kursy walut?
31 grudnia, 2018
Show all
Przedawnienie zobowiązań

Współcześnie coraz więcej Polaków zarówno pracujących w Polsce, jak i zagranicą zadłuża się. W związku z tym również coraz częściej słyszymy o przedawnieniu zobowiązań. Temat przedawnień może dotyczyć bardzo wielu dłużników, choć nie zdają sobie oni z tego nawet sprawy.

Przedawnienie zobowiązań

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Istota przedawnienia polega na tym, że ten przeciwko komu przysługuje roszczenie w określonym czasie może uchylić się od świadczenia. Skutkiem przedawnienia jest to, że dłużnikowi przysługuje zarzut przedawnienia.

Przedawnienie nie powoduje, że dłużnik przestaje nim być. Wiele osób może się zatem zastanawiać jaki jest cel takiego przedawnienia zobowiązań. Jest to proces, który przebiega zgodnie z prawem zarówno w Polskim porządku prawny, jak i wszystkich państw Europejskich.

Przedawnienie zapewnia ochronę dłużnikowi, którego sytuacja prawna wraz z upływem czasu mogła ulec pogorszeniu, ponieważ trudniej byłoby mu udowodnić, że nie był on nigdy zobowiązany lub przestał być na skutek spełnienia swojego zobowiązania.

Przedawnienie liczone jest od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. W przypadku płatności rat kredytowych wymagalność każdej raty następuje osobno co miesiąc. Regułą jest, że termin przedawnienia wynosi dziesięć lat. W przypadku świadczeń okresowych trzy lata. Roszczenia okresowe to te, które są spełniane w pewnych powtarzalnych i regularnych odstępach czasu. Do takich świadczeń należą między innymi raty umorzeniowe od pożyczek długoterminowych i kredytów dla osób pracujących za granicą oraz odsetki. Od powyższych terminów, czyli od dziesięciu oraz trzech lat istnieje jednak wiele wyjątków. Terminy nie mogą być skracane ani wydłużane, w Polskich warunkach prawnych taka sytuacja jest niedopuszczalna.

Przedawnienie zobowiązań

Przedawnienie długu

Wiele osób, które zaciągnęły dług w Polsce zastanawia się czy unikną spłacania tego zobowiązania meldując się na stałe za granicą. Warto mieć świadomość tego, że bank najprawdopodobniej nie dopuści do przedawnienia długu. Przed upływem dziesięciu lat zostaje najczęściej wszczęta egzekucja. Nawet jeśli okaże się ona bezskuteczna, a postępowanie zostanie umorzone to termin 10-letnie umorzenia będzie naliczany od początku. Zatem w okresie, gdy sprawa znajduje się w sądzie lub u komornika to termin przedawnienia nie ulega zmniejszeniu.

Ponadto komornik może zająć wynagrodzenie otrzymywane przed kredytobiorcę za granicą. Komornika dokona zapewne zajęcia wynagrodzenia za pracę poza granicami kraju i co miesiąc pewna część tego wynagrodzenia będzie potrącana na rzecz banku.

Bank może uzyskać Europejski Tytuł Wykonawczy, który będzie stanowił podstawę do wszczęcia postępowania w innym kraju niż Polska. Zatem zaciągając kredyt w Polsce dla osób pracujących za granicą i meldując się na stałe poza granicami kraju bank będzie mógł nadal skutecznie dochodzić swoich roszczeń. To, że kredytobiorca przebywa na stałe za granicą nie stanowi żadnej przeszkody.

 

Masz pytania? Skontaktuj się z Niezależnym Ekspertem Finansowym: +48 533 88 78 78

Komentarze są wyłączone.