Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Odmowa kredytu - co robić w tej sytuacji
Odmowa kredytu – co robić?
2 lutego, 2019
Kredyt dla cudzoziemca
Kredyt dla cudzoziemca
4 lutego, 2019
Show all
Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Rozpoczniemy od fundamentalnej kwestii, czyli wyjaśniamy czym są stopy procentowe. Jest to zagadnienie złożone i jednocześnie bardzo proste. Najprościej ujmując stopa procentowa to koszt pieniądza. Dla przykładu: w momencie, w którym pożyczymy sto złotych na dziesięć procent to musimy oddać sto dziesięć złotych. Warto podkreślić, że w gospodarce nie ma jednej stopy procentowej, jest ich cały szereg i właśnie to chcemy przybliżyć w poniższym artykule.

Stopa procentowa przy kredytach hipotecznych w Polsce
oraz na zachodzie Europy

Współcześnie ogromną rolę w dziedzinie stopy procentowej odgrywa państwo. Stopa procentowa jest wyznaczana przez Bank Centralny oraz Radę Polityki Pieniężnej, która w Polsce na cyklicznych spotkaniach zmienia lub też pozostawia cztery główne stopy procentowe. Kredyty dla osób pracujących w Australii czy też innych Państwach, które przyznawane są w Polsce warto rozważyć pod aspektem stopy procentowej. Najbardziej interesuje nas jedna stopa procentowa – referencyjna.

Zdecydowana większość kredytów hipotecznych ma zmienną stopę procentową. Wyjaśniając to zagadnienie warto wiedzieć, że koszt kredytu hipotecznego to dwie części. Pierwsza z nich to marża banku, która w większości banków jest obecnie stała przez cały okres spłacania kredytu. Druga część to właśnie część zmienna czyli w Polsce jest to tak zwany WIBOR. Jest to stopa procentowa po, której banki pożyczają pieniądze między sobą. WIBOR jest pochodną stopy referencyjnej, którą ustala Narodowy Bank Polski oraz Rada Polityki Pieniężnej.

Jednak nie jesteśmy do końca panami w swoim domu. Mamy na myśli to, że Polska nie może nie patrzeć na politykę stóp procentowych na Zachodzie Europy, które bywają rekordowo niskie, niemal zerowe, a nawet ujemne. Nie możemy ustalać sobie tej polityki dowolnie. Obecnie Rada Polityki Pieniężnej w Polsce nie śpieszy się z podwyżkami stóp procentowych.

Ryzyko zmiennej stopy procentowej

Stopa procentowa kredytów hipotecznych
na zachodzie Europy

W Polsce w zasadzie wszystkie kredyty są przyznawane na zmiennej stopie procentowej. Na zachodzie Europy struktura kredytów jest nieco inna niż u nas. Jednym z tych elementów, który różni kredyty w Polsce i na zachodzie jest fakt, że w krajach lepiej rozwiniętych gospodarczo, kredyty dla osób pracujących przyznawane są na stałym oprocentowaniu. Oznacza to, że kredytobiorca, który zaciąga kredyt w zagranicznych bankach ma pewność, że to co jest zmienne w Polsce, to za granicą tego ryzyka nie ma. Dzięki temu Klient wie, że kredyt będzie rzeczywiście ze stałą ratą i nie będzie ona podlegała niebezpiecznym wahaniom, która spowodowana była by zmianą polityki Banku Centralnego.

Dla przykładu w Belgii ponad sześćdziesiąt procent kredytów jest właśnie ze stałą stopą procentową. Jest on ustalana w tym kraju, jak i dla całej strefy Euro przez Europejski Bank Centralny.

Komentarze są wyłączone.