O istocie pełnomocnictwa w banku

Co warto wiedzieć o kredytach w Polsce
Co warto wiedzieć o kredytach w Polsce
28 stycznia, 2019
Zadłużenia Polaków
Zadłużenie Polaków
30 stycznia, 2019
Show all
O istocie pełnomocnictwa w banku

W tym artykule przedstawimy najistotniejsze kwestie dotyczące pełnomocnictwa w banku w sytuacji, gdy wnioskodawca przebywa za granicą. Wydawałoby się, że jest to bardzo prosta czynność, a jednak warto nieco więcej wiedzieć na ten temat, aby nie wpaść w tarapaty.

O istocie pełnomocnictwa w banku

Każdy właściciel rachunku bankowego powinien od razu zadbać o to, aby do swojego konta upoważnić zaufaną osobę. W życiu zdarzają się różne sytuacje, zarówno planowane, jak i nie. Pełnomocnik będzie mógł wtedy załatwić za nas sprawy w banku. Wystarczy udzielić mu pełnomocnictwa.

Procedury pełnomocnictwa w każdym banku mogą się różnic i wynika to z procedur wewnętrznych banku. Pełnomocnictwa możemy udzielić wtedy, gdy przebywamy poza granicami kraju. Świat robi się „coraz mniejszy”, jesteśmy członkami Unii Europejskiej, co również dużo ułatwia w zakresie pełnomocnictwa. Poza tym Polska jest stroną Konwencji Haskiej, która została podpisana w 1961 roku, a której celem było uproszczenie załatwiania wszelkich formalności urzędowych czy też bankowych.

Niegdyś bywały problemy z tym związane, natomiast współcześnie możemy sporządzić pełnomocnictwo za granicą do wykonywana czynności w Polsce. Jeśli chcemy zaciągnąć kredyt w Polsce za pośrednictwem to możemy skorzystać z dwóch opcji. Pierwsza z nich to pełnomocnictwo poprzez konsula. Druga opcja to pełnomocnictwo poprzez zagranicznego notariusza. Co istotne – pełnomocnik nie musi być obecny podczas sporządzania upoważnienia notarialnego. Powstaje ono tylko przez oświadczenie osoby, która chce być reprezentowana.

Czym w ogóle jest pełnomocnictwo?

Wybierając pełnomocnika powierzamy mu bardzo ważną rolę i obdarzamy go ogromnym zaufaniem. Każda bowiem czynność prawna, którą on wykona w naszym imieniu w granicach swoich uprawnień, będzie pociągać za sobą skutki dla nas, czyli osób reprezentowanych.

O istocie pełnomocnictwa w banku

Zakres pełnomocnictwa

Kiedy tworzymy pełnomocnictwo w banku powinniśmy także określić zakres tego, co chcemy aby nasz pełnomocnik mógł za nas zrobić. To od naszych decyzji zależy co osoba upoważniona będzie mogła zdziałać w naszym imieniu. Możemy ustalić po prostu pełnomocnictwo ogólne, gdzie nasz pełnomocnik będzie mógł wykonywać dokładnie takie same operacje na naszym koncie jak my. Wówczas nie ma żadnych ograniczeń co do użytkowania rachunku i decydowania o nim. Możemy również określić dokładny zakres tego, do czego pełnomocnika upoważnimy. Bardzo istotne jest to, aby wyraźnie zaznaczyć czynności, które osoba ta może za nas wykonywać (np. pełnomocnik będzie mógł wykonywać operacje finansowe na koncie, ale tylko do określonej przez posiadacza rachunku kwoty).

Pełnomocnictwo na stałe?

Możemy ustalić, że udzielone upoważnienie nie posiada ograniczeń czasowych, to znaczy pełnomocnik ma prawo do działań bankowych w naszym imieniu aż do odwołania. Możemy jednak z góry określić jaki okres czasu pełnomocnictwo jest aktualne (miesiąc, pół roku, rok). Istnieje również opcja udzielenie takiego upoważnienia jednorazowo, na konkretną czynność.

Pełnomocnictwo a współwłasność

Warto również pamiętać o tym, że pełnomocnictwo do rachunku nie ma nic wspólnego z tym, że osoba upoważniona staje się współwłaścicielem konta. Nie jest ona zatem prawnie stroną w umowie między posiadaczem rachunku a instytucją bankową.

Ustanowienie pełnomocnictwa

Tylko właściciel konta może podjąć decyzję o tym, aby upoważnić kogoś do swojego rachunku. Pełnomocnikiem natomiast może zostać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych. Ustalenie pełnomocnika odbywa się poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, które to dostarczyć bankowi musi właściciel konta. Dla osób mieszkających za granicą jest jednak również dobra wiadomość – ustanowienie pełnomocnictwa może odbywać się także drogą listowną. Wówczas jednak mogą być wymagane dodatkowe formalności. Liczy już wtedy nie tylko podpis posiadacza rachunku, ale również pełnomocnika (nie jest on wymagany, jeżeli właściciel konta zjawi się w banku osobiście) oraz potwierdzenie jego tożsamości. I w tym przypadku notariusz powinien poświadczyć składane przez nas dokumenty.

Co wpisać przy ustanawianiu pełnomocnictwa do rachunku?

Przede wszystkim musimy wpisać nasze dane, jako osoby, do której należy rachunek, oraz dane wybranego przez nas pełnomocnika. Ważne jest też miejsce zamieszkania obu stron oraz data składania dokumentu. W oświadczeniu, jeżeli nie jest ono ogólne, powinniśmy zaznaczyć również na co zezwalamy zgody osobie upoważnionej. Dobrze wyszczególnić te czynności w sposób jasny i klarowny, aby nie było co do nich żadnych wątpliwości. Jeżeli pełnomocnictwo ma być czasowe musimy również zaznaczyć ile ma ono trwać. Istotny jest oryginalny podpis właściciela rachunku bankowego oraz wzór podpisu osoby upoważnionej (aby pracownicy banku mieli możliwość ją zweryfikować. Jeżeli natomiast pełnomocnictwo udzielane jest do rachunku, gdzie jest więcej niż jeden właściciel to każdy ze współwłaścicieli konta musi wyrazić zgodę. Jak wspominaliśmy, jeżeli mieszkamy za granicą możemy również potrzebować do ustalenia pełnomocnictwa w Polsce, aby notariusz poświadczył wysłany drogą korespondencyjną dokumenty oraz tożsamość osoby, którą zamierzamy upoważnić.

Poświadczenie przez notariusza

Notariusz jest osobą, która funkcjonuje w każdym systemie prawnym. Wybrany przez nas notariusz albo uwierzytelnia podpis wnioskodawcy albo sporządza pełnomocnictwo w formie aktu zgodnie z miejscowym prawem, które obowiązuje u danego notariusza. Następnie konieczne jest uzyskanie tak zwanej klauzuli apostille w kraju, w którym przebywamy. Jest to poświadczenie, że dokument, którym posługuje się pośrednik w Polsce jest autentyczny.

Najlepiej dopytać się notariusza, gdzie taką klauzulę można otrzymać w kraju, w którym przebywasz. Gdy już ją otrzymasz należy przesłać dokument do Polski oraz przetłumaczyć na język Polski przy udziale tłumacza przysięgłego w Polsce. Taki dokument jest już podstawą do tego, aby pełnomocnik mógł w Twoim imieniu ubiegać się o kredyt w Polskim banku bez Twojej obecności w kraju.

Jeśli przebywasz poza granicami kraju to warto wiedzieć, że pełnomocnictwa za granicą możesz dokonać praktycznie w każdej sytuacji, z wyjątkiem spisania testamentu czy też ustalenia ojcostwa. Gdy sytuacja jest odwrotna i ktoś w Polsce chce przydzielić Ci pełnomocnictwa za granicą to warto wcześniej sprawdzić czy kraj, w którym przebywasz ma podpisaną Konwencję Haską. Dla przykładu Kanada jest krajem, który jej nie ma podpisanej, a w którym jest duża Polonia. W takich krajach przebieg uzyskania pełnomocnictwa przebiega nieco inaczej. Kredyty dla osób pracujących w USA, Belgii, Białorusi czy też Bułgarii są możliwe bez naszej obecności w kraju dzięki podpisanej Konwencji Haskiej.

Ustalenie pełnomocnictwa może być bardzo wygodne, szczególnie dla osób, które mieszkają na co dzień za granicą, ale mają zaufaną osobę w kraju. Wówczas bowiem, w razie sytuacji awaryjnej, nie muszą one organizować wyjazdu do Polski a jedynie poprosić osobę, którą wcześniej upoważniły o pomoc.

Komentarze są wyłączone.