Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?

Jak inwestowac za pomocą CFD?
Jak inwestowac za pomocą CFD?
15 czerwca, 2021
Show all
Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?

Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?

Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?
Czy obcokrajowiec może otrzymać pożyczkę w Polsce?

W Polsce o pożyczki mogą starać się nie tylko Polacy. Obecnie dostępnych jest wiele atrakcyjnych ofert dla obcokrajowców, np. obywateli Ukrainy lub osób z innych państw dysponujących kartą pobytu. Warto przy tym pamiętać, ze ostateczna decyzja zależy od indywidualnych regulaminów firm udzielających pożyczek. W niektórych przypadkach może się bowiem okazać, że brak polskiego obywatelstwa stanowi przeszkodę przed uzyskaniem finansowania.

Kredyty i pożyczki dla obcokrajowców w Polsce

Dla osób nieposiadających polskiego obywatelstwa dostępne są nie tylko pożyczki, ale również kredyty. Warunkiem skorzystania z obu tych form finansowania jest przede wszystkim dysponowanie ważnym, legalnym dokumentem uprawniającym do pobytu na terenie Polski – np. karty pobytu lub paszportu. Firm udzielających pożyczek wyłącznie na taki dowód tożsamości jest stosunkowo niewiele, jednak większość z nich umożliwia załatwienie wszystkich formalności przez internet. Wystarczy jedynie wypełnić odpowiedni wniosek online. W niektórych firmach możliwa jest też pożyczka dla obcokrajowca bez karty pobytu, jednak zwykle opiewa ona na niższe kwoty maksymalne.

Pożyczka a status rezydenta długoterminowego

Problemów z otrzymaniem pożyczki w Polsce nie powinny mieć osoby, którym przyznano status rezydenta długoterminowego. W praktyce zapewnia on bowiem takie same prawa, które daje polskie obywatelstwo. Brak statusu rezydenta długoterminowego zwykle wiąże się z nieco większymi wymaganiami stawianymi pożyczkobiorcom. Obcokrajowy dysponujący takim wyróżnieniem odnotowują wiele innych korzyści. Poza poprawą sytuacji na rynku pożyczkowym, status rezydenta długoterminowego zapewnia dodatkowe prawa – np. do pracy, edukacji, pomocy społecznej czy różnych przywilejów socjalnych. Aby otrzymać kartę rezydenta, trzeba legalnie przebywać w Polsce od minimum 5 lat. Przez ten czas należy też od co najmniej 3 lat osiągać regularne dochody, a także dysponować prawami do lokalu mieszkalnego. Status rezydenta długoterminowa uprawnia do uzyskania nie tylko pożyczki online, ale też kredytu gotówkowego w banku.

Pożyczki dla obywateli Ukrainy

Firmy pożyczkowe posiadają obecnie rozbudowaną ofertę dla obywateli Ukrainy. Proces pożyczkowy jest w ich przypadku praktycznie w całości realizowany w języku ukraińskim, co zwiększa bezpieczeństwo i zapewnia lepsze zrozumienie umowy przed jej podpisaniem. Zasady przyznawania finansowania dla obywateli Ukrainy są takie same, jak w przypadku osób dysponujących polskim obywatelstwem. Formalności mogą być z oczywistych względów nieco bardziej rozbudowane, a samo uzyskanie pożyczki trudniejsze. Podstawowa różnica polega na tym, że obywatele obcych państw nie mogą zaciągać zobowiązania na polski dowód osobisty. Obecnie wiele banków oferuje też specjalny kredyt online dla Ukraińców. Na jego uzyskanie największe szanse mają osoby legalnie zatrudnione, a także posiadające odpowiednią zdolność kredytową. Podstawę do ubiegania się o takie finansowanie stanowią udokumentowane dochody. Każda pożyczka dla obcokrajowców online wymaga też od klientów posiadania pełnej zdolności do czynności cywilnoprawnych.

Pożyczki dla obywateli Ukrainy
Pożyczki dla obywateli Ukrainy

Warunki przyznania finansowania dla obcokrajowców

Pożyczka na kartę pobytu lub paszport jest udzielana wyłącznie cudzoziemcom, którzy legalnie przebywają w Polsce. Osoby z zagranicy są szczególnie wnikliwie sprawdzane przez banki, natomiast firmy pożyczkowe stawiają nieco niższe wymagania klientom. W obu przypadkach dokładnie jednak weryfikowane jest spełnienie podstawowych warunków ubiegania się o finansowanie. W polskich bankach dodatkowo duże znaczenie ma posiadanie dobrej historii kredytowej. Obcokrajowiec starający się o kredyt nie może być nadmiernie zadłużony i widoczny w bazach dłużników. Brak wpisu w polskim BIK-u nie oznacza jednak, że pożyczka zostanie automatycznie przyznana. Polskie banki mogą bowiem kontaktować się z zagranicznymi odpowiednikami baz, w których rejestrowane są wszystkie informacje o zadłużeniach obywateli.

Powyższy artykuł nie jest poradą inwestycyjną. Wszelkie informacje oraz dane i opracowania zawarte w serwisie kredytyzagranica.pl mają charakter informacyjny lub statystyczny. Nie mogą być zatem traktowane jako zachęta do dokonania wybranej decyzji inwestycyjnej. Nie mogą być również traktowane jako porada inwestycyjna oraz zobowiązująca ocena rynku inwestycyjnego lub żadnego innego instrumentu finansowego. Wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane przez użytkownika portalu kredytyzagranica.pl są podejmowane na własne ryzyko i odpowiedzialność użytkownika. Zawarte w serwisie informacje nie stanowią rekomendacji i doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu (art.42 ust. 1 i art.76) Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o doradztwie inwestycyjnym (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.).

Komentarze są wyłączone.