Banki w Polsce 2023 – lista, liczby i perspektywy

Jak inwestowac za pomocą CFD?
Jak inwestowac za pomocą CFD?
15 czerwca, 2021
Fenomen akcji związanego z ekologią - inwestowanie w firmy proekologiczne
Fenomen akcji związanego z ekologią – inwestowanie w firmy proekologiczne
15 listopada, 2023
Show all
banki w Polsce

banki w Polsce

Sektor bankowy w Polsce jest bardzo nowoczesny i innowacyjny. Rozwiązania, które są implementowane powodują, że polska bankowość plasuje się w czołówce rankingów innowacyjności. Zatem, ile jest banków komercyjnych w Polsce? Zgodnie z danymi Komisji Nadzoru Finansowego, w 2022 roku aktywnych jest 598 banków spośród których:

 • 30 stanowią banki komercyjne
 • 535 to banki spółdzielcze
 • 33 to oddziały instytucji kredytowych

W porównaniu do lat minionych można zaobserwować minimalny spadek liczby banków komercyjnych (32 w roku 2018) oraz spółdzielczych (549 w roku 2018) a także mały wzrost liczby instytucji kredytowych (31 w 2018).

Ten artykuł będzie poświęcony przede wszystkim bankom komercyjnym działającym na terenie Polski, ich charakterystyce wraz z zakresem działalności. Praktycznie wszystkie te banki charakteryzują się dużymi inwestycjami w nowoczesne rozwiązania bankowe, które pozwalają im utrzymać konkurencyjność na rynku. Zapraszamy do zestawiania banków przygotowanego przez Niezależnych Doradców Finansowych.

Banki w Polsce 2020 - lista , liczby i perspektywy
Banki w Polsce 2022 – lista , liczby i perspektywy – https://primenews.pl/

Lista Banków komercyjnych w Polsce:

PKO Bank Polski

 • Rok powstania: 1919
 • Główna siedziba: ul. Puławska 15, 00-975 Warszawa
 • Liczba oddziałów: 1084 spośród czego: 1042 detaliczne, 42 korporacyjne. Oddziały znajdują się we wszystkich większych miastach wojewódzkich w Polsce, a także w wielu miastach powiatowych
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty gotówkowe i hipoteczne, ubezpieczenia, produkty inwestycyjne, lokaty terminowe, bankowość prywatna), oferta dla firm i samorządów (konta firmowe, kredyty inwestycyjne, ubezpieczenia, faktoring)

Bank PEKAO SA

 • Rok powstania: 1929
 • Główna siedziba: ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
 • Liczba oddziałów: 729 ogólnie spośród czego wszystkie przeznaczone dla klientów indywidualnych a 282 dla klientów premium – oddziały znajdują się na terenie całej Polski we wszystkich województwach
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty studenckie, ubezpieczenia, lokaty terminowe, bankowość prywatna), oferta dla firm (konta firmowe, kredyty inwestycyjne, lokaty terminowe dla firm), usługi maklerskie

Santander Bank Polska

 • Rok powstania: 2001
 • Główna siedziba: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa
 • Liczba placówek: 501 oddziałów w całej Polsce (stan na I kwartał 2020), najwięcej w Warszawie – 56 
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty terminowe, ubezpieczenia, usługi inwestycyjne, bankowość prywatna), usługi dla firm (konta firmowe, lokaty terminowe, kredyty inwestycyjne)

ING Bank Śląski

 • Rok powstania: 1988
 • Główna siedziba: ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice
 • Liczba placówek: 315 (stan na I kwartał 2020) – placówki we wszystkich województwach na terenie kraju
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty hipoteczne, kredyty gotówkowe, karty kredytowe, lokaty terminowe, usługi inwestycyjne, ubezpieczenia, bankowość prywatna), oferta dla firm (konta firmowe, lokaty terminowe, leasing, faktoring, kredyty inwestycyjne), oferta dla samorządów (ten sam zakres usług co w przypadku firm)

mBank

 • Rok powstania: 1986 (jako BRE Bank)
 • Główna siedziba: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa
 • Liczba placówek: 143 na terenie całego kraju we wszystkich województwach
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste – także walutowe w GBP, EUR, USD i CHF, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne, ubezpieczenia, bankowość prywatna), oferta dla firm (konta firmowe, kredyty inwestycyjne, usługi księgowe, terminale płatnicze, usługa paynow), bankowość internetowa i mobilna

Bank Millenium

 • Rok powstania: 1989
 • Główna siedziba: ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
 • Liczba placówek: 600 (stan na I kwartał 2020) – wzrost o ponad 200 placówek w wyniku przejęcia Eurobanku
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste – także walutowe w GBP, EUR, USD I CHF, krydyty gotówkowe i hipoteczne, lokaty terminowe, produkty inwestycyjne, bankowość prywatna), oferta dla firm (konta firmowe, przelewy zagraniczne, terminale płatnicze), konto Prestige World, które można uznać za rodzaj bankowości prywatnej

Alior Bank

 • Rok powstania: 2008
 • Główna siedziba: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
 • Liczba placówek: 207 w całej Polsce – wszystkie miasta wojewódzkie na terenie całego kraju
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, lokaty terminowe, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, bankowość prywatna), oferta dla małych i dużych przedsiębiorstw (rachunki firmowe, kredyty inwestycyjne, lokaty terminowe, produkty skarbowe, platforma FX), usługi maklerskie

Getin Noble Bank

 • Rok powstania: 2004
 • Główna Siedziba: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 • Liczba placówek: 175 (stan na I kwartał 2020)
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, bankowość prywatna, bankowość internetowa), oferta dla firm (konta firmowe, kredyty inwestycyjne, lokaty), oferta dla sektora publicznego

Citi Handlowy

 • Rok powstania: 1870
 • Główna Siedziba: ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa
 • Liczba placówek: 21 (spośród czego 14 obsługuje także klientów korporacyjnych a pozostałe 7 tylko klientów indywidualnych). Praktycznie wszystkie siedziby znajdują się w miastach wojewódzkich, z wyjątkiem jednej, znajdującej się w Bielsku-Białej
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty hipoteczne, prodykty inwestycyjne, bankowość prywatna – Citigold Private Client), oferta dla firm małych oraz korporacji (rachunki firmowe, kredyty inwestycyjne), usługi maklerskie

Idea Bank

 • Rok powstania: 1991
 • Główna Siedziba: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa
 • Liczba placówek: 26, znajdują się w większych miastach, głównie wojewódzkich, a ponadto Gliwice, Bielsko-Biała, Tarnów, Rybnik, Piła
 • Zakres usług: Usługi dla klientów indywidualnych (rachunki płatnicze, konta oszczędnościwe), usługi dla firm (konta firmowe, terminale płatnicze)

BOŚ Bank

 • Rok powstania: 1991
 • Główna Siedziba: ul. Żelazna 32, 00-832 Warszawa
 • Liczba placówek: 53
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta osobiste, kredyty, lokaty, bankowość internetowa I mobilna), oferta dla firm (obsługa rachunków, faktoring, zarządzanie płynnością, produkty skarbowe, bankowość elektroniczna), oferta dla NGO (kredyty inwestcyjny, lokaty dla NGO)

Bank BPS

 • Rok powstania: 1992
 • Główna Siedziba: ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa
 • Liczba placówek: 2300
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta bankowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, oszczędności, doradztwo inwestycyjne), oferta dla firm (konta dla firm, terminale płatnicze, kredyty inwestycyjne, lokaty terminowe, ubezpieczenia), oferta dla rolników (kredyty dla gospodarstw rolnych)

Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

 • Rok powstania: 2013
 • Główna Siedziba: ul. Grzybowska 78, 00-844 Warszawa
 • Liczba placówek: 1
 • Zakres usług:

Credit Agricole:

 • Rok powstania: 1991
 • Główna Siedziba: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
 • Liczba placówek: 353 (I kwartał 2020)
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta bankowe, kredyty gotówkowe, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia, oszczędności, doradztwo inwestycyjne), oferta dla firm (konta dla firm, terminale płatnicze, kredyty inwestycyjne, lokaty terminowe, ubezpieczenia), oferta dla rolników (kredyty dla gospodarstw rolnych)

SGB Bank

 • Rok powstania: 1990
 • Główna Siedziba: ul.Szarych Szeregów 23A, 60-462 Poznań
 • Liczba placówek: około 1500
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (konta oszczędnościowe, lokaty, ubezpieczenia, operacje walutowe), oferta dla firm (konta dla firm, kredyty na bieżącą działalność gospodarczą), oferta dla rolnictwa (konta, kredyty na bieżącą działalność rolniczą), bankowość mobilna w postaci aplikacji SGB mobile

Santander Consumer Bank

 • Rok powstania: 1957
 • Główna Siedziba: ul. Strzegomska 42c, 53-611 Wrocław
 • Liczba placówek: 139 (I kwartał 2020)
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (kredyty gotówkowe, kredyty samochodowe, karty kredytowe, lokaty, ubezpieczenia)

Bank Pocztowy

 • Rok powstania: 1990
 • Główna Siedziba: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
 • Liczba placówek: 160 (stan na I kwartał 2020) oraz 4600 placówek partnerskich
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (Konta osobiste – “Konto w porządku”, ubezpieczenia, MoneyGram – wpłaty i wypłaty zagraniczne, mikrorachunek podatkowy dla opłacenia PIT, CIT i VAT), oferta dla małych firm (pocztowe konta firmowe, firmowe konta oszczędnościowe, karty Visa Biznes), oferta dla instytucji (rachunki pieniężne dla wspólnot), oferta dla agrobiznesu (pocztowe konta agrobiznesowe, kredyty na zakup sprzętu bądź paszy)
 • Dodatkowe informacje: Nowoczesna bankowość cyfrowa pod postacią EnveloBanku

Nest Bank

 • Rok powstania: 1995
 • Główna Siedziba: ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa
 • Liczba placówek:
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (Konta osobiste, konta oszczędnościowe, konta dla nastolatków, konta dla podróżników, lokaty terminowe) oferta dla firm (konta dla firm, rachunki oszczędnościowe, kredyty gotówkowe), bankowość internetowa, bankowość mobilna)
 • Dodatkowe informacje: Utrzymanie konta jest bezpłatne, możliwość płatności zegarkiem lub telefonem w przypadku posiadania konta osobistego

Volkswagen Bank Polska

 • Rok powstania: 1998
 • Główna Siedziba: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa
 • Liczba placówek: 1
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidulanych (kredyty gotówkowe, kredyty na zakupy samochodów, ubezpieczenia samochodów), oferta dla firm (kredyty na zakupy samochodów, konta firmowe)

Plus Bank

 • Rok powstania: 1991
 • Główna Siedziba: aleja Stanów Zjednoczonych 61a, 04-028 Warszawa
 • Liczba placówek: 1
 • Zakres usług: Obsługa klientów indywidualnych (Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, udzielanie kredytów, lokaty), obsługa firm (Rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe, lokaty), bankowość internetowa

Toyota Bank Polska

 • Rok powstania: 2000
 • Główna Siedziba: Postępu 18B, 02-676 Warszawa
 • Liczba placówek: 1
 • Zakres usług: Obsługa klientów indywidualnych (Moto Konto, konta Osobiste, konta oszczędnościowe, kredyty na zakupy samochódów Toyoty), obsługa firm (kredyty na auta, leasing aut, konta dla firm, konta oszczędnościowe), bankowość internetowa

DNB Bank Polska

 • Rok powstania: 2002
 • Główna Siedziba: ul. Postępu 15C, 02-676 Warszawa
 • Liczba placówek: ok. 350
 • Zakres usług: Oferty dla klientów korporacyjnych (prowadzenie rachunku, bankowość internetowa, finansowanie działalności gospodarczej, faktoring)

EnveloBank – cyfrowa bankowość Banku Pocztowego

 • Rok powstania: 2017
 • Główna Siedziba: ul. Jagiellońska 17, 85-959 Bydgoszcz
 • Liczba placówek: 4700 (obsługiwanie przede wszystkim w placówkach banku pocztowego)
 • Zakres usług: Oferta dla klientów indywidualnych (rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe – ‘Konto w porządku’, kredyty gotówkowe, kredyty konsolidacyjne), Oferta dla klientów korporacyjnych (EnveloKonto firmowe, EnveloKonto oszczędnościowe). Wszyscy dotychczasowi klienci Banku Pocztowego zostali otrzymali możliwość zsynchronizowania swojego konta bankowego z EnveloBankiem
 • Dodatkowe informacje: Logowanie się i wysyłanie przelewów do 1000 PLN za pomocą identyfikacji odcisku palca

T-mobile usługi bankowe

 • Rok powstania: 2014
 • Główna Siedziba: ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa
 • Liczba placówek:
 • Zakres usług: Usługi dla klientów indywidualnych (konta osobiste, pożyczki gotówkowe, karty kredytowe, kredyty konsolidacyjne)

Inteligo

 • Rok powstania: 2001
 • Główna Siedziba: ul. Sienkiewicza 12/14, 00-944 Warszawa
 • Liczba placówek: we wszystkich placówkach PKO Banku Polskiego
 • Zakres usług: prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych dla klientów indywidualnych oraz firm rachunki wspólne (do 3 osób bezpłatnie), rachunki oszczędnościowe, bankowość internetowa oraz bankowość mobilna w formie aplikacji IKO

Bank Gospodarstwa Krajowego

 • Rok powstania: 1924
 • Główna Siedziba: Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa
 • Liczba placówek: 27
 • Zakres usług: Obsługa przedsiębiorstw (Kredyty inwestycyjne, kredyty na innowacje technologiczne, pożyczki płynnościowe, rachunki bankowe) obsługa klientów indywidualnych (Mieszkanie na Start, Mieszkanie dla Młodych), obsługa samorządów (kredyty inwestycyjne na rzecz inwestycji infrastrukturalnych, kredyty obrotowe na rzecz utrzymania płaynności finansowej samorządów)
 • Dodatkowe informacje: Jeden z niewielu banków w Polsce nie będący spółką akcyjną tzn. jego akcje nie są notowane na polskiej giełdzie
 Przyszłość bankowości w Polsce - sprawdź co nas czeka w kolejnych latach
Przyszłość bankowości w Polsce – sprawdź co nas czeka w kolejnych latach

Przyszłość bankowości w Polsce

Przyszłość polskich banków i ogólnie szeroko pojętej bankowości w Polsce należy analizować przede wszystkim pod kątem postępującej cyfryzacji, która w Polsce rozwija się bardzo szybko. Banki będą inwestować dużą część swojego kapitału w nowe technologie związane m.in. ze sztuczną inteligencją, biometrią przy identyfikacji tożsamości. Przewiduje się także, że AI  (sztuczna inteligencja) zastąpi człowieka przy takich czynnościach jak np. analiza zdolności kredytowej klienta, albo doradztwo inwestycyjne. Jest niemal pewne, że wraz ze wzrostem znaczenia bankowości mobilnej i internetowej oraz spadkiem znaczenia pieniądza gotówkowego banki będą zamykały swoje placówki. Wszystkie te procesy doprowadzą do znaczącego spadku zatrudnienia w sektorze bankowym.

Warto mieć też na uwadze firmy i start-upy z branży tzw. fintech – część z nich bowiem w przyszłości także może przejąć role nowoczesnych banków. Wraz ze wzrostem zamożności polskiego społeczneństwa wzrośnie też popyt na tzw. Private Banking, czyli bankowość prywatną, która jest rodzajem bankowości indywidualnej w której usługi są świadczone na rzecz najbardziej zamożnych klientów. Jednak w jakiej formie podąży rozwój sektora bankowości prywatnej – to pokażą nam najbliższe kilka lat.

[1] https://media.pkobp.pl/75939-pko-w-liczbach

1 Komentarz

 1. Bogdan Markowicz pisze:

  Dziękuje 🙂